erica@praktiesz.nl +31(0)681906950

Maatwerk, Intensieve persoonlijke begeleiding, Korte communicatielijnen, Transparantie, Betrokkenheid, Creativiteit in realiseren van oplossingen, Enthousiasme, To the point

Re-integratie

Ruime ervaring in de begeleiding spoor 1, 2, en 3 Wet Verbetering Poortwachter.


Outplacement

Sterk in het realiseren van plaatsingen en mensen in zijn/haar kracht zetten.


Loopbaan begeleiding

Hoe staat het met uw werkplezier?


Casemanagement

Professionele begeleiding en advisering binnen het vakgebied van verzuim.


Haalbaarheidsonderzoek

De theoretische vertaalslag naar de praktijk.


Mediation

Doorbreken van de impasse en creëren van oplossingen.


Re-integratie


Bij verzuim krijgen werkgever en werknemer vanaf de eerste dag te maken met de Wet Verbetering Poortwachter, waarin rechten en plichten staan weergegeven voor zowel werkgever als werknemer.

Met haar ruime ervaring is de consulent van PraktieSZ van toegevoegde waarde in de begeleiding van werkgever en werknemer in zowel spoor 1, spoor 2 en spoor 3 (eigen risicodragerschap).

Kernwaarden die leidend zijn in de begeleidingstrajecten van PraktieSZ zijn:

 • Maatwerk
 • Intensieve persoonlijke begeleiding
 • Korte communicatielijnen
 • Transparantie
 • Betrokkenheid
 • Creativiteit in realiseren van oplossingen
 • Enthousiasme
 • To the point

Met deze kernwaarden aangevuld met; een persoonlijk plan van aanpak, passend en realistische beroepenkader, werkervaringsplaat(sen), een groot gezamenlijk netwerk, optimaliseren van sollicitatievaardigheden en realiseren van zelfredzaamheid van de kandidaat heeft PraktieSZ bewezen dat zij in staat is: om plaatsingen te realiseren, een UWV proof dossier op te bouwen, schadelast te reduceren en mensen in hun kracht te zetten!

Outplacement


De reden van begeleiding naar een nieuwe baan, kan divers zijn. Grote deler is, dat terugkeer naar eigen werk in de meerderheid van de gevallen niet meer tot de mogelijkheden behoort en er een nieuwe werkomgeving gezocht moet worden die past bij uw kwaliteiten, competenties en ambities. Kortom, u moet op zoek naar nieuwe kansen!

De consulent van PraktieSZ gaat graag de uitdaging met u aan, om te inventariseren waar kwaliteiten en ambities liggen en hoe deze binnen de regionale arbeidsmarkt te vertalen naar werk en duurzaamheid. Dit doet zij door onder andere;

 • opstellen van een persoonlijk plan van aanpak
 • intensieve één op één begeleiding
 • praktische handvatten op maat
 • optimaliseren van sollicitatievaardigheden
 • een groot gezamenlijk netwerk
 • realiseren van zelfredzaamheid van de kandidaat

De consulent van PraktieSZ heeft bewezen dat zij in staat is: om plaatsingen te realiseren en mensen in hun kracht te zetten.

Loopbaan begeleiding


De veranderende arbeidsmarkt en maatschappij vraagt veel van zowel werkgevers als werknemers. Factoren die ons werk beïnvloeden zijn onder andere: vergaande automatisering, veranderende werkprocessen, reorganisaties, verhoging pensioengerechtigde leeftijd, robotisering, levenservaringen, persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingen.

Welke gevolgen hebben deze veranderingen op uw werkplezier? Haalt u nog voldoening uit uw werk? Benut u uw talenten en competenties of dreigt u af te haken? Staat u mogelijk voor een carrière switch, maar weet u niet hoe deze te realiseren of vorm te geven, dan kan een loopbaantraject bij PraktieSZ u helpen bij het maken van juiste keuzes.

Samen met de consulent van PraktieSZ wordt middels uiteenlopende opdrachten en intensieve persoonlijke gesprekken uw hulpvraag ten aanzien van uw loopbaan inzichtelijk gemaakt en beantwoord, om vervolgens de realistische vertaalslag te maken naar de arbeidsmarkt. Het traject stelt u in staat om uw eigen regie over uw loopbaan te hervatten / te behouden en uw werkplezier te optimaliseren.

Casemanagement


Binnen het vakgebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds essentiëler en speelt de casemanager een belangrijke rol. De casemanager, vaak de regisseur van het verzuimproces, overlegt met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever, werknemer en overige betrokkenen om samen tot een goede oplossing te komen en erop toe te zien dat de juiste stappen worden gezet. Daarnaast heeft de casemanager een adviserende en signalerende rol in het kader van schadelastbeheersing, wetgeving, re-integratie (1e, 2e en 3e spoor), preventie en duurzaamheid.

De consulent van PraktieSZ begeleidt u en uw medewerkers graag in dit proces. Met haar analytisch vermogen, haar sociale en persoonlijke vaardigheden en haar transparante en heldere communicatie, weet zij de helicopterview te bewaken en pro-actief en creatief mee te denken met betrokken partijen om zo een passende win – win situatie te realiseren.

Haalbaarheidsonderzoek


Wanneer er bij verzuim sprake is van benutbare mogelijkheden, maar arbeidsdeskundige erkent dat er forse beperkingen zijn waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt groot is, kan het wenselijk dat betrokken partijen (werkgever, werknemer, casemanager) inzicht krijgen in de praktische mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met deze informatie kunnen betrokken partijen vervolgens bepalen of het inzetten van het zogenaamde 2e spoor traject de juiste en realistische stap is.

De consulent van PtraktieSZ maakt voor u de vertaalslag naar de praktijk op basis van:

 • de actuele verzuimdocumenten
 • gesprekken met betrokken partijen
 • een uitgebreide arbeidsmarkt analyse

De vraag; is het inzetten van bemiddeling naar ander werk (het 2e spoor) reëel en haalbaar, wordt middels het haalbaarheidsonderzoek beantwoord. Aansluitend adviseert de consulent van PraktieSZ, betrokken partijen bij de te ondernemen vervolgstappen.

Mediation


Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is. Deze impasse kan doorbroken worden door het inschakelen van een neutrale derde, de mediator. De mediator gaat samen met betrokken partijen op zoek naar een oplossing voor het probleem, maar draagt zelf geen oplossingen aan. De mediator begeleidt het proces en de onderhandelingen, is de neutrale derde en oordeelt niet.

Het doel van mediation is een win-win situatie te creëren. Niet één de van de partijen wordt in het gelijkgesteld, zoals bij een rechtszaak, maar partijen gaan samen aan tafel zitten om tot een oplossing te komen.

Kenmerken en voorwaarden van mediation zijn:

 • Vrijwilligheid
 • Autonome zelfbeschikking
 • Neutraliteit
 • Onpartijdigheid
 • Vertrouwelijkheid

De mediator van PraktieSZ zal betrokken partijen tijdens de afzonderlijke intakegesprekken informeren over onder andere; mediation, het mediationproces en de mediation voorwaarden. Daarnaast zal de mediator de aard en het onderwerp van het conflict inventariseren, evenals de inventarisatie van betrokken partijen bij het conflict. Naar aanleiding van zijn/haar bevindingen, zal de mediator vaststellen of mediation ingezet kan worden om het conflict op te lossen.

Wanneer partijen akkoord gaan en er voldoende commitment bestaat, start de daadwerkelijke mediation, waarbij de mediator van PraktieSZ de procesbegeleider is. Na afloop zal de mediator van PraktieSZ, de door betrokken partijen, gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen en door betrokken partijen laten ondertekenen. Gemiddeld zal de mediation circa 10 uur in beslag nemen, verdeeld over een aantal sessies.

De consulent

Erica Booij

Door goed te luisteren en te analyseren is Erica in staat mensen in zijn/haar kracht te zetten en te komen tot realistische en duurzame inzetbaarheid. Belangrijk aandachtspunt in haar werk is voor haar; wie heeft de regie!

Als kind heeft Erica Booij, oprichtster van PraktieSZ, altijd de ambitie gehad een eigen onderneming te starten. Na haar studie heeft zij verschillende stappen in haar loopbaan gezet. Het begeleiden/coachen, motiveren van medewerkers, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten loopt als een rode draad door haar Curriculum Vitae. Waarbij zij altijd actief is geweest in de business to business dienstverlening.

Vanaf 2010 is zij werkzaam binnen het vakgebied van re-integratie als re-integratie adviseur/-begeleider, loopbaancoach, adviseur verzuim en preventief verzuim, operationeel casemanager en accountmanager. Deze functies heeft zij altijd zelfstandig en ambulant uitgevoerd. In 2016 is zij haar ambitie gaan onderzoeken en heeft zij besloten om haar opgedane kennis en ervaring in te gaan zetten als zelfstandig ondernemer met de focus op re-integratie:

 • Bemiddeling / begeleiding en advies in het kader van spoor 1, 2 en 3 Wet verbetering Poortwachter
 • Outplacement
 • Loopbaanbegeleiding
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Casemanagement

Door goed te luisteren en te analyseren is Erica in staat mensen in zijn/haar kracht te zetten en te komen tot realistische en duurzame inzetbaarheid. Belangrijk aandachtspunt in haar werk is voor haar; wie heeft de regie!